Κάθετος τόνος μονής στήλης

  • Single Column Vertical Lathe

    Κάθετος τόνος μονής στήλης

    Αυτό το μηχάνημα είναι κατάλληλο για εργαλεία κοπής χάλυβα και κράματος υψηλής ταχύτητας, υλικό για σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα και ορισμένα μη μεταλλικά μέρη μέσα και έξω από τον κύλινδρο, άκρο, αυλάκωση κατεργασίας με τραχύ φινίρισμα κ.λπ.